За нас

„ВОП” ООД  е сравнително нова и динамично развиваща се компания с 100% частен капитал.

„ВОП” ООД  е основана през 1990 г. като партньорска фирма с ограничена отговорност на девет партньора от екип специалисти с богат опит в проектирането и производството на сложни манипулатори с интелигентен контрол за микроелектронната промишленост.


Основната дейност  на „ВОП” ООД  е разработка, производство и продажба на  пазара на интелигентно зъботехническо оборудване. Всички изделия са интелектуална собственост на „ВОП” ООД.

Производствените мощности и главният офис на фирмата са разположени в Ботевград, на 50 км от София - столицата на България. Преобладаващa част от производственото оборудване се състои от металорежещи машини с цифрово-програмно управление (CNC).

60 висококвалифицирани специалисти работят във фирмата.

От 1997 г. дружеството е сертифицирано по международната система за качество ISO 9002 и всички изделия отговарят на европейските изисквания за електробезопасност и електромагнитна съвместимост и носят маркировката СЕ. От 2009 г. „ВОП” ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008.


Години наред „ВОП” ООД е утвърдена фирма на пазара:

 

1990  Създадена е VOP Co.
1991  Произвежда технологично оборудване за Русия и Швейцария
1992  Започва производството на зъботехническо оборудване
1992  На пазара е пусната първата пещ за металокерамика
1993  Започва производството на муфелни пещи
1994  Дружеството е регистрирано в Българската търговско-промишлена палата
1995  Започва производството на апарати за центробежно леене с ВЧ топене на метала
1996  На пазара е пуснат фрезапарат
1997  Получава сертификация по ISO9002
1999  Разработва и внедрява автоматични манипулатори за електронната индустрия
2002  На пазара излиза пеща за прескерамика Ceramicmaster Press
2003  Дружеството се преобразува от VOP Co. във VOP Ltd.
2003  Получава сертификация по ISO9001:2000
2004  VOP е дистрибутор на редица световни фирми, производители на оборудване и консумативи.
2006  Разработени са два нови апарата: нов модел апарат за леене LC-Cast 600 и нов модел керамична пещ Ceramicmaster E1000
2006  Разработен е нов вид апарат: ново поколение електрически сепатор за гипсови модели с лазерен маркер