Документи свързани с програмиДоставка и монтаж на фотоволтаична централа за производство на електроенергия за собствени нужди – до 47 кW


Публична обява относно „Доставка и монтаж на фотоволтаична централа за производство на електроенергия за собствени нужди – до 47 кWр, финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0010-C01 от 19.05.2023 г. за проект “Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на „ВОП“ ООД“, финансиран по процедура № BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., бенефициент „ВОП“ ООД

Линк за сваляне на документация:          Публична обява ВЕИ-ВОП
Покана за провеждане на откриващо събитие за представяне на проект


Покана за провеждане на откриващо събитие за представяне на проект BGENERGY-2.003-0010 . за проект “Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на 'ВОП' ООД“ , финансиран по процедура № BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Линк за сваляне на документация:          Покана за провеждане на откриващо събитие
Документация за избор на изпълнител за доставка на оборудване с предмет „Доставка и монтаж на CNC струг – 1 брой“


„ВОП“ ООД в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.003-0010-C01, публикува документация за избор на изпълнител за доставка на оборудване „Избор с публична обява“ съгласно ПМС 118/2014 г., с предмет: „Доставка и монтаж на CNC струг – 1 брой“, в изпълнение на проект “Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на 'ВОП' ООД“, финансиран по процедура BGENERGY-2.003 „ Енергийна ефективност в индустрията“ от Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


Линк за сваляне на документация:                 Публична обява ВОП_ЕЕ