ЗАКРИВАЩО СЪБИТИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ

ЗАКРИВАЩО СЪБИТИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ

BGENERGY-2.003-0010 'Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на „ВОП“ ООД', финансиран по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

„ВОП“ ООД, в качеството си на бенефициент по проект BGENERGY-2.003-0010 'Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на „ВОП“ ООД', финансиран по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., представи резултатите от изпълнението на проекта.

Събитието се проведе на 22 Април 2024 г. (понеделник) в 14:00 часа в Заседателна зала на „ВОП“ ООД, на адрес град Ботевград, п.к. 2140, кв. 'Чеканица' № 1, Индустриална зона 'Микроелектроника“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” финансирана от ФМЕИП 2014-2021 г.


Линк към видеото от закриващото събитие:                                      Видео