ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКРИВАЩО СЪБИТИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКРИВАЩО СЪБИТИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ

BGENERGY-2.003-0010 "Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на „ВОП“ ООД", финансиран по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

„ВОП“ ООД, в качеството си на бенефициент по проект BGENERGY-2.003-0010 "Изпълнение на енергийна ефективност в индустриалния процес на „ВОП“ ООД", финансиран по процедура „Енергийна ефективност в индустрията“ на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., има удоволствието да Ви покани на закриващо събитие за приключване на проекта.

Събитието ще се проведе на 22 Април 2024 г. (понеделник) в 14:00 часа в Заседателна зала на „ВОП“ ООД, на адрес град Ботевград, п.к. 2140, кв. "Чеканица" № 1, Индустриална зона "Микроелектроника“.

На събитието ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” финансирана от ФМЕИП 2014-2021 г.