Casting unit

Automatic tabletop dental casting unit.

Еasy to use. Clean work.

Precise result. Less use of dental alloy

Read more
Ceramicmaster Press

Worked as all developed types of ceramics


100 work programs

Read more
SlitPrecise SP100

Мodel cutting is so easy and precise!

Read more
Poly MAX

Wet and dry pressure polymerization unit

Read more
Ceramicmaster Press PRO

Dental furnace for all kind of ceramics and press ceramic.

Read more
ZirconMaster S

Programmable dental furnace for sintering of ZnO2

Read more
COVID-19

„ВОП“ ООД е бенефициент по административен договор BG16RFOP002-2.073-4302-C01 за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Read more
COVID-19 2021

„ВОП“ ООД е бенефициент по административен договор BG16RFOP002-2.089-1125-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Read more
BG-RRP-3.004

ВОП ООД е бенифициент по процедура BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“

Read more
BG-RRP-3.005-1876-C01 „ВОП“ ООД

„ВОП“ ООД изпълнява проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ финансиран по процедура BG-RRP-3.005

Read more
BGENERGY-2.003-0010-C01 ВОП“ ООД

„ВОП“ ООД изпълнява проект по процедура № BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията финансирана от Програма “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Read more
actual
promotions
products
catalogue
OUR
CERTIFICATES

News

Read more

Events

Read more

Courses

Read more